Naše Služby

Praktické Lékařství

Praktický lékař se věnuje běžným akutním i chronickým onemocněním, provádí preventivní péči a poskytuje rady týkající se zdraví.

Pravidelné preventivní prohlídky, které absolvujete u našeho praktického lékaře, jsou klíčovým kamenem vašeho zdraví. Tyto prohlídky vám umožňují průběžně monitorovat váš zdravotní stav a významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí. To nám pak umožňuje nasadit účinnou léčbu a předcházet vzniku závažných komplikací.

Poradenská Činnost

Nabízíme komplexní poradenskou péči o tělo i duši. Poradenské a konzultační centrum svou činností posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů. Napomáhá optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů. Nabízíme pomoc naučit se orientovat ve všech aspektech života, kdy tlaky z okolí a ze společnosti nás svými nároky pohlcují a do pozadí se dostává náš běžný život, při veškerém shonu zapomínáme sami na sebe i na své zdraví. Cílem našeho centra je najít zdroj obtíží a vrátit do svého života rovnováhu. 

Rázová Vlna

Nabízíme komplexní poradenskou péči o tělo i duši. Poradenské a konzultační centrum svou činností posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů. Napomáhá optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů. Nabízíme pomoc naučit se orientovat ve všech aspektech života, kdy tlaky z okolí a ze společnosti nás svými nároky pohlcují a do pozadí se dostává náš běžný život, při veškerém shonu zapomínáme sami na sebe i na své zdraví. Cílem našeho centra je najít zdroj obtíží a vrátit do svého života rovnováhu. 

Laserová Terapie

Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření) je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické, z toho tedy vyplývá že laser je optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek.