Poradenská Činnost

Nabízíme komplexní poradenskou péči o tělo i duši. Poradenské a konzultační centrum svou činností posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů. Napomáhá optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů. Nabízíme pomoc naučit se orientovat ve všech aspektech života, kdy tlaky z okolí a ze společnosti nás svými nároky pohlcují a do pozadí se dostává náš běžný život, při veškerém shonu zapomínáme sami na sebe i na své zdraví. Cílem našeho centra je najít zdroj obtíží a vrátit do svého života rovnováhu. 

Jak Vám můžeme konkrétně pomoci?

Při realizaci jakékoliv změny ve vašem životě, k pochopení a k přijetí změny. Jde o nedirektivní přístup, tj. neříká klientovi co a jak má dělat, ale napomáhá v hledání způsobů řešení dané situace. Pomocí rozhovoru získáte různé úhly pohledu, které Vám nabídnou reálný nadhled nad danou situací, dokážete si stanovit cíle a postupnými kroky tyto cíle naplnit. Napomáháme klientovi porozumět sám sobě, k jeho zdravé sebedůvěře a ke změně různých vzorců a návyků, které si sebou v životě nese.

Pro koho je naše služba určena?

Služba je určena pro každého, kdo chce a nebo musí ve svém životě učinit jakoukoliv změnu a najít řešení. Změna se nemusí týkat jen životního stylu, např. na doporučení lékaře, ale i různých životních situací např. smrt, zdravotní problémy či zdravotní postižení, v práci, osobním životě, ve výchově dětí, v partnerských vztazích apod.

Co je naším cílem?

Pomoci rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí. Obnovení psychické rovnováhy a podpořit vlastní síly k vnitřní pohodě, pocitu životního štěstí a spokojenosti.

Naše Centrum

Vám poskytne oporu a zaměření na řešení. S naší pomocí dosáhnete svých cílů rychleji a efektivněji. Napomůže k vnitřnímu klidu a ukáže Vám cestu, která vede do nitra Vás samých.