Praktické Lékařství

Praktický lékař se věnuje běžným akutním i chronickým onemocněním, provádí preventivní péči a poskytuje rady týkající se zdraví.

Během rozhovoru s pacientem týkajícího se jeho potíží, okolností vzniku onemocnění a rodinné historie získává lékař důležité informace k určení správné diagnózy. Většinou také provede základní diagnostická vyšetření pomocí diagnostických přístrojů.

Pravidelné preventivní prohlídky, které absolvujete u našeho praktického lékaře, jsou klíčovým kamenem vašeho zdraví. Tyto prohlídky vám umožňují průběžně monitorovat váš zdravotní stav a významně přispívají k včasnému odhalení mnoha nemocí. To nám pak umožňuje nasadit účinnou léčbu a předcházet vzniku závažných komplikací.


Rozsah služeb:

  • běžná vyšetření při akutních či chronických obtížích,
  • pravidelné preventivní prohlídky,
  • provádění specifických diagnostických vyšetření metodami POCT, Holter měření apod.
  • lékařské prohlídky požadované ze zákona pro získání či prodloužení platnosti řidičského průkazu, zbrojního pasu apod.,
  • očkování dle dohody
  • možnost poskytování telefonických konzultací,
  • další potřebné administrativní úkony 

Moderní vybavení

Naše ordinace jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji. Kromě běžných lékařských vyšetření tak můžeme přímo v ordinaci praktického lékaře nabídnout další nadstandardní vyšetření, která mohou urychlit stanovení diagnózy nemoci.