Laserová Terapie

Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření) je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické, z toho tedy vyplývá že laser je optický zdroj emitující fotony v koherentní paprsek.

Diodový laser

Nejlépe se vstřebává v tkáních, kde je přítomno červené krevní barvivo – hemoglobin. Proto je tento laser nejúčinnější při ošetření měkkých tkání jako je dáseň, sliznice nebo kůže. 

Indikace:

 • degenerativní onemocnění: akutní exacerbace artrózy
 • ortopedická onemocnění: bolesti achillovy šlachy, bolesti zad, artritidy, záněty burs, patní ostruhy, epikondylitidy (tenisový a golfový loket)
 • dermatologická onemocnění: jizvy, herpes zoster, dekubity, strie, bércové vředy, popáleniny, dermatitidy, ekzémy
 • neurologická onemocnění: neuralgie, neuritidy, periferní parézy, tinnitus, karpální tunel
 • postraumatické komplikace: distorze, kontuze, hematomy
 • revmatická onemocnění: záněty šlach a svalů

Účinky laseru na tkáň

Analgetický účinek: Analgetický účinek většinou přichází ihned po první aplikaci laseru. Je dán uvolněním endorfinů a serotoninu. Zlepšuje prokrvení tkáně a pomáhá vstřebávání edému.

Protizánětlivý účinek: Laser urychluje proliferaci lymfocytů, aktivuje činnost monocytů a makrofágů a pomáhá k efektivnější a rychlejší fagocytóze.

Biostimulační účinek: použití laseru má regenerační účinek na poškozenou tkáň, urychluje hojení poškozených cév, aktivuje syntézu kolagenu a stimuluje tvorbu leukocytů.

Kontraindikace:

 • přímé ozáření očí
 • horečnatá onemocnění
 • ozáření endokrinních žláz
 • ozáření břišní krajiny (gravidita, menstruace)
 • záchvatovitá onemocnění: epilepsie
 • onkologická onemocnění (v anamnéze)
 • fotosenzitivující terapie - např. Warfarin, Fastum gel

Bezpečnostní rizika

Bezpečnostní symbol laseru třídy 2 a vyšší Pokud laser pracuje na určitých vlnových délkách, na které je schopno se oko soustředit a které mohou být dobře soustředěny sítnicí a rohovkou oka, pak může vysoká koherence a malý rozptyl laserového paprsku u některých typů laserů způsobit, že je přijímaný paprsek soustředěn pouze do extrémně malého bodu na sítnici. To vede k bodovému přehřátí sítnice a k trvalému poškození zraku. Lasery jsou rozděleny do bezpečnostních tříd:


 • třída I: možný trvalý pohled do svazku laserového paprsku
 • třída II: kontinuální a viditelné záření, přímý pohled do zdroje možný, oko ochrání mrkací reflex
 • třída III:
  a) totéž jako třída II, ale oko již může být poškozeno při pohledu do zdroje pomocí optické soustavy (např. dalekohled)
  b) nebezpečí poškození oka, nutno používat ochranné pomůcky (i při pozorování odrazu), max. emise 0,5 W

 • třída IV: totéž jako třída III b), emise překračuje výkon 0,5 W

Sondy Které Používáme

Infračervená sonda s přisvícením

 • Infračervená sonda (konvergentní) - 830nm/400mW
 • Paprsek infračervené sondy proniká hlouběji do tkání
 • Infračervené sondy jsou vybaveny pilotním přisvětlujícím paprskem

Červená sonda

 • Červená sonda (divergentní) - 685nm/50mW
 • Červené sondy jsou vhodné k léčbě povrchových struktur (kůže, sliznice) při poraněních, jizvách nebo hematomech

Kombinovaná (infračervená a červená) laserová sprcha

 • Kombinovaná (červená & infračervená) sprcha - celkový výkon 1600mW, 4x 50mW / 685nm, 4x 400mW / 830nm, 13x 16mW / 470nm (modré světlo)
 • Velmi efektivní při léčbě velkých ploch
 • Homogenní laserový paprsek dokáže snadno a rychle pracovat i na ploše větší než 50cm2
 • Laserové sprchy jsou vybaveny 13 modrými, vysoce svítícími LED diodami o vlnové délce 470nm vhodnými zejména pro kosmetické aplikace (akne, hypo-pigmentace aj.)
 • Kontinuální a pulzní režim