Pracovní Lékařství

V současné době neprovozujeme

Společnost WEST ART MEDICA s.r.o. poskytuje pracovně lékařské služby v souladu s aktuálně platnou legislativou. Poskytujeme odbornou poradenskou činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví, sociální pohody zaměstnanců a hodnocení zdravotních rizik na pracovišti. Pravidelně provádíme kontroly pracovišť společností, zjišťujeme vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zaměstnance. Provádíme lékařské prohlídky zaměstnanců s ohledem na nároky profese a vlivy práce na zdraví a po dohodě zajišťujeme návaznou péči. Náš lékař je certifikovaný v oboru pracovního lékařství.
Pro každého zaměstnavatele platí povinnost mít uzavřenou smlouvu o výkonu pracovně lékařských služeb. Oblast pracovně lékařských služeb definuje především zákon 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách a následně vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče (č. 79/2013).

Rozsah služeb:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování způsobilosti pro práci
 • pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce
 • odborná poradenská činnost pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřená na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání; a nemocemi souvisejícími s prací
 • školení první pomoci

Základní druhy prohlídek v rámci PLS:

 • Vstupní prohlídka
 • Periodická prohlídka
 • Mimořádná prohlídka
 • Výstupní prohlídka

Obsah lékařské prohlídky:

 • Analýza dostupné zdravotní dokumentace
 • Rozbor anamnestických dat
 • Fyzikální vyšetření praktickým lékařem:
  • Kardiopulmonálního systému
  • Cévního systému
  • Zažívacího traktu
  • Smyslových orgánů – orientační
  • Urogenitálního systému
  • Pohybového aparátu
 • Měření krevního tlaku, pulsu, výšky a váhy, dle potřeby možno provést EKG vyšetření
 • Kontrola očkování proti tetanu, v případě potřeby přeočkování
 • Moč: orientační chemické vyšetření
 • Vyhotovení lékařské zprávy s posudkem o zdravotní způsobilosti s ohledem na kategorizaci práce
 • Dle rizika doplnění vyšetření dle požadavku OHS

Orientační frekvence zdravotních prohlídek u osob pracujících na nerizikových pracovištích (kategorie I a II) u osob mladších 50 let je jednou za 5 let, u osob nad 50 let jednou za 3 roky. Pokud pracoviště spadá do kategorie III nebo IV pak se frekvence pravidelných preventivních prohlídek řídí doporučením OHS pokud posuzující lékař nestanoví jinak. Dle míry rizika jednou za 1-2 roky. Pokud provozuje zaměstnanec práci v noci je povinen se podrobit lékařské prohlídce každý rok.

Spolupracující firmy:

 • Tekaz Cheb
 • Quadrille s.r.o.
 • Safequard s.r.o.
 • Bevil s.r.o.
 • Ing. Václav Faltus s.r.o.
 • Hotel Relax Bohemia s.r.o.
 • Okresní soud v Chebu
 • Srubmont s.r.o.
 • Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 • Chebská účetní a poradenská s.r.o.
 • RDGalenia s.r.o.
 • Flada s.r.o.
 • Město Skalná
 • Ing. Dolejš
 • Varo s.r.o.
 • České štěrkopísky spol. s.r.o.