Aktualizované poplatky za výkony nehrazené zdravotním pojistění

01.01.2024

Od nového roku jsme museli aktualizovat některé poplatky za výkony nehrazené zdravotním pojištěním. Všechny poplatky najdete na stránce Poplatky.